Handelsbetingelser

Kunden accepterer følgende handelsbetingelser ved tilmelding af ét eller flere af Rejselederskolens uddannelsesforløb.

 1. Tilmelding

Tilmelding sker gennem Rejselederskolens tilmeldingsformular på rejselederskolen.dk eller ved at kontakte info@rejselederskolen.dk med følgende oplysninger:

 • Fulde navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Valg af uddannelsesforløb

Kunden betragtes først som tilmeldt et uddannelsesforløb, når Rejselederskolen har modtaget betaling for det/de valgte uddannelsesforløb.

 1. Afmelding

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra Rejselederskolen modtager udfyldt tilmeldingsformular eller mail med ovenstående oplysninger fra punkt 1.

Ønsker kunden at afmelde sin deltagelse, efter at fortrydelsesretten er bortfaldet, gælder følgende regler:

 • Sker afmelding tidligere end 5 uger før start for uddannelsesforløbet, vil kunden være berettiget til at få refunderet 80 % af uddannelsesforløbets pris.
 • Sker afmelding senere end 5 uger før start for uddannelsesforløbets, vil kunden ikke være berettiget refundering af sin indbetaling.

Alle afmeldinger eller overflytninger skal ske skriftligt til info@rejselederskolen.dk.

Er kunden tilmeldt et 6-ugers jobrettet uddannelsesforløb gennem sin a-kasse eller jobcenter, er vilkår og betingelser for sådanne forløb gældende.

 1. Betaling og priser

Undervisningsmaterialet indgår i prisen.

Alle uddannelsesforløb på Rejselederskolens adresse er inklusive kaffe og vand ad libitum.

Fakturering sker hurtigst muligt efter modtagelse af udfyldt tilmeldingsformular, enten via hjemmeside eller på mail.

Betaling af kursets fulde pris skal ske i overensstemmelse med den angivne betalingsdato anført på den fremsendt faktura. Typisk vil dette være en betalingsfrist på 7 dage. Ved manglende betaling efter forfaldsdato, betragter Rejselederskolen dette som en afmelding af kundens deltagelse i henhold til kundens 14 dags fortrydelsesret.

Betaling kan ske ved at benytte nedenstående kontooplysninger. Betalingen skal påføres fakturanummer.

 1. Ændringer

Rejselederskolen forbeholder sig retten til at ændre tid, sted, underviser og indhold samt ret til at aflyse et uddannelsesforløb, hvis deltagerantallet ikke er tilstrækkeligt.

Rejselederskolen forbeholder sig desuden retten til at ændre pris på udbudte produkter.

Forbehold for eventuelle trykfejl.